vrijdag 20 maart 2015

Boek Ouddorp veranderingen in de 20ste eeuw in voorbereiding


Momenteel zijn wij, uitgeverij Deboektant Klaaswaal, druk in de weer met de voorbereidingen voor het door Jan Both samengestelde boek over Ouddorp, veranderingen in de 20ste eeuw. Wie kent het dorp op Goeree Overflakkee niet van de heerlijke vakanties aldaar. Aan de hand van maar liefst 250 foto's maken we een heerlijke visuele wandeling door het Ouddorp van toen en laten zien hoe ik in Ouddorp door de tijd veranderde. Een boek vol nostalgie en een leuk kijkje in het heden. Voor de omslag maakte ik deze zonnige plaat die zo helemaal een zalige voorjaarsdag laat zien. Sommige hebben de jas al uit durven trekken op het beschutte terras van dit bekende hotel Akershoek in het centrum. De twintigste eeuw is een eeuw geweest van grote veranderingen. Het Ouddorp van rond 1900 zag er heel anders uit dan dat aan het eind van de eeuw. In dit boek wordt dit zoveel mogelijk getoond door middel van foto’s. Te zien is  o.a. de opkomst van het toerisme. Anno 1900 werd het strand door slechts jutters en een enkele wandelaar bezocht. Vrije dagen waren schaars, laat staan vakanties. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog nam het toerisme toe. Er werden vakantiehuisjes gebouwd, een VVV opgericht en met de komst van de tram kon men zich gemakkelijker verplaatsen naar de kust. Velen kwamen echter met de fiets. Eerst na de oorlog en zeker met de komst van de vaste oeververbindingen groeide Ouddorp uit tot een badplaats van betekenis. De huisvesting van al die vakantiegangers was wel een aanslag op de natuur door de komst van talloze recreatieterreinen. Toerisme werd een belangrijke economische pijler.


De plaatselijke middenstand profiteerde daarvan. Sommige kleine dorpswinkeltjes veranderden in grote zaken. Lange tijd was de landbouw naast de visserij de belangrijkste inkomstenbron voor de Ouddorpers. In Ouddorp waren weinig grote boeren. Je vond er veel kleine zelfstandigen, die met moeite de eindjes aan elkaar moesten zien te knopen. Ook waren er veel in loondienst of dagloners. Van het weinige geld dat zij verdienden, probeerden zij toch een bestaan op te bouwen. In het hof werden voor eigen gebruik, maar ook voor de verkoop groenten verbouwd. Ze hadden ook enkele beesten. De landbouw, akkerbouw, veeteelt en tuinbouw waren vooral kleinschalig. Gewassen komen en gaan. Zo zien we aan het begin van de eeuw de opkomst van de cichorei, een gewas dat eigenlijk amper een halve eeuw werd verbouwd. Ouddorp is ook bekend geworden van de sjalotten- en bloementeelt. Met het uitmijnen en omzetten van de grond is een duidelijke verbetering van de landbouwgrond en een uitbreiding van het landbouwareaal bewerkstelligd. Thans hebben veel hectares landbouwgrond plaatsgemaakt voor bebouwing, zowel recreatief als woningbouw, want het dorp is flink gegroeid.


De visserij heeft ook een hele verandering ondergaan. Waren het eerst nog kleine scheepjes, zoals blazers en botters, tegenwoordig bestaat de vloot uit moderne kotters. De schepen met het merkteken OD liggen niet meer in de Ouddorpse haven, maar hebben hun thuis in de Deltahaven nabij Stellendam. Ouddorp heeft een kleine kern met daaromheen lange straten met lintbebouwing. Gedurende de twintigste eeuw is veel soms eeuwenoude bebouwing afgebroken of onherkenbaar veranderd. Was de grond vroeger weinig waard, thans worden er hoge prijzen voor betaald. Ouddorp is een geliefd oord om te wonen en te recreëren. Ondanks de vele veranderingen is Ouddorp en omgeving nog altijd een uniek gebied, groot in kleinschaligheid. 

Als u de foto’s in dit boek bekijkt zult u zo nu en dan denken dat elke verandering geen verbetering behoeft te zijn. Andere foto’s tonen situaties, die misschien een romantisch beeld uitstralen, maar eigenlijk een weerslag zijn van een arme tijd met gebrekkige woonomstandigheden. Sommigen herkennen plekken en inwoners van vroeger, voor anderen is dit boek wellicht een eerste kennismaking met het oude Ouddorp.    

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten