maandag 30 januari 2012

Kijkje in de inhoud van het boek Rotterdam Nieuwe Binnenweg in de 20ste eeuw

Het boek Rotterdam Nieuwe Binnenweg in de 20ste eeuw biedt heel veel aantrekkelijke foto's, meer dan 200, vol nostalgie. We pakken zo maar een kleine selectie uit deze uitgave. In 1938 richtte Piet Boomsma (foto links in de collage) drogisterij 'Hoboken' op, nu zit De Pil, in de voormalige drogisterij Hoboken aan de Nieuwe Binnenweg 109. De drogisterij kreeg al gauw naamsbekendheid omdat Piet Boomsma steeds meer kruiden in zijn assortiment had. In 1978 verkocht Piet Boomsma de winkel aan Tom Visser. Deze breidde het assortiment kruiden en homeopatische geneesmiddelen verder uit. De winkel De Pil Homeopathie heeft twee verbouwingen ondergaan; één in de jaren zeventig en één in 1992. Daarbij bleef het karakter van de winkel gehandhaafd. Ook de apothekerspotten en witte jassen zijn nog steeds in de winkel te vinden. In 2008 nam dochter Petra Visser de winkel over van haar vader.

Op de onderste foto rechts een foto van de afbraak van het in 1940 gebouwde noodwinkelcentrum aan de Nieuwe Binnenweg in 1976. Hier wordt het laatste pand, waar destijds Fokklman gevestigd was, afgebroken. Op de achtergrond liggen de Breitnerstraat en de Rochussenstraat, waarvan de achterkant van de daar staande huizen is te zien. De bovenste foto geeft een kijkje op het terrein van het voormalige noodwinkelcentrum in 1976 tijdens de sloopwerkzaamheden. Op de achtergrond o.a. het Antonius Binnenweg dat in de jaren tachtig van de twintigste eeuw volledig werd gerenoveerd. Rechts van het Antonius Binnenweg staat de Sint Jansplaat, een oud katholiek armen- en weeshuis. Nu is Laurens Wonen, Diensten & Zorg er gevestigd. In het winkelpand, waar voorheen Voorhoeve & Dietrich, Kramers en Boymans een boekwinkel hadden, is nu een een modezaak gevestigd. Wilt u de foto's wat groter bekijken, klik dan op de fotocollage. Deze uitgave is te koop tegen 28,95 in de webshop van http://www.deboektant.nl/ Klik er op en u komt er direct.

zondag 29 januari 2012

Boek Amstelveen veranderingen in de 20ste eeuw

Oude ansichtkaarten laten ons het gezicht van het verleden zien en spelen daarom in dit boek de hoofdrol. In dit boek probeert de samensteller Louise Prins, d.m.v. een drieluik van oude ansichtkaarten en recente fotografie, visueel de ontwikkeling van Amstelveen in de 20e eeuw te laten zien. Geen geschiedenisboek, maar een fotoboek, waarin de beelden, met begeleidende teksten, zelf het verhaal en ontwikkeling van Amstelveen gaan vertellen. Het boek laat zien dat het heden en de toekomst onlosmakelijk met het verleden verbonden zijn. Het is haar uitdaging om dit gegeven, d.m.v. het instrument fotografie, zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen.
Amstelveen (Nieuwer-Amstel) was begin vorige eeuw, nadat Amsterdam het noordelijk deel van Nieuwer-Amstel geannexeerd had, een eenvoudig landelijk dorpje met ruim 5000 inwoners. In de jaren twintig werden de wijken Patrimonium, Randwijck, Elsrijk, Keizer Karelpark gebouwd. Toen in 1955 burgemeester Rijders aantrad werd Amstelveen één van de snelst groeiende gemeente van Nederland. De woonwijken Kronenburg, Bankras, Kostverloren, Groenelaan, Waardhuizen, Middenhoven en Westwijk werden in de laatste vijftig jaar met een haast angstige sneltreinvaart de grond uit gestampt. Amstelveen groeide uit van dorp naar stad. Op 25 november 2008 verwelkomde burgemeester Van Zanen de 80.000 ste bewoner van Amstelveen.

De eerste uitbreiding in Bovenkerk kwam in 1922 met de bouw van het St. Urbanuspark. Na de Tweede Wereldoorlog werden er driehonderd woningen gebouwd ten zuiden van de Noorddammerlaan. Anno 2009 ondergaat Bovenkerk een van de grootste sloop- en bouwoperaties in haar geschiedenis. Op zeven juli 2005 heeft de wethouder van Volkshuisvesting, de heer P. Requin, het startsein gegeven voor de herstructurering van Bovenkerk. De komende jaren zullen hele woonwijken met de grond gelijkgemaakt worden en vervangen door nieuwbouw. De bouwactiviteiten zijn inmiddels in volle gang.
De Nes, eenzaam vastgeplakt aan de Amstel, heeft altijd geïsoleerd gelegen van Amstelveen. Sterk gericht op de eigen gemeenschap heeft het dorp vastgehouden aan haar eigen identiteit. De Nes is relatief weinig veranderd. Het boek met meer dan 200 foto's is tegen 29,95 te koop in de webshop van uitgeverij Deboektant Klaaswaal. Om uw bestelling te plaatsen klikt u op http://www.deboektant.nl/ dan komt u er direct.

Boek Rotterdam Nieuwe Binnenweg in de 20ste eeuw

De Nieuwe Binnenweg is een begrip voor vele Rotterdammers. Dat moeten ook de samenstellers Tinus en Bep de Does hebben gedacht toen ze aan de samenstelling van een maar liefst 240 foto’s tellende uitgave begonnen. Hoe selecteer je de juiste foto’s wanneer je te maken krijgt met wellicht de langste weg door Rotterdam. Het grote fotoarchief van De Does maakte het mogelijk om niet alleen de bekende winkels die er gevestigd waren in beeld te brengen, maar ook uitstapjes te maken naar de zijstraten en zijwegen, zoals de ’s-Gravendijkwal, Claes de Vrieselaan, Gouvernestraat, Van Speykstraat en vele andere daar in de buurt liggende straten. Veel foto’s laten de ook toen al drukke winkelstraat zien voor de Tweede Wereldoorlog om vervolgens naadloos over te gaan op de periode daarna.

Het samenstellende echtpaar bracht ter voorbereiding van het boek veel tijd door aan de Nieuwe Binnenweg. In die periode kregen zij tijdens de samenstelling heel veel nieuwe, vaak heel bijzondere foto’s uit de privécollectie van de bewoners en winkeliers aangereikt. Tezamen met de foto’s die zich al in het rijke archief van De Does bevonden, werd het mogelijk om aan de hand van 240 zwart/wit foto’s een visuele wandeling door deze omgeving te maken. In het boek lezen we dat er al in 1454 een binnenweg liep door de Coolpolder richting Schoonderloo, met een afslag naar Delfshaven. Deze weg heeft door de eeuwen heen verschillende namen gekend, zoals Coolscheweg, Binnenweg, Schoonderlooseweg en Delfshavenseweg. Vanaf 1610 zijn er ook nog namen bekend als Gelderloozepad en Zwarte Wegje. Vanaf 1876 werd deze weg verbeterd en verbreed. Hierdoor ontstond het toegevoegd ‘Nieuwe’ aan de Binnenweg.

Aan de Nieuwe Binnenweg bevonden zich destijds veel bekende winkels die een naam hadden opgebouwd, maar door de jaren heen toch uit beeld zijn verdwenen zoals De Gruyter, Strieder, Spaarbank te Rotterdam, Ahrend’s vulpenhoekje en de lunchroom van Paul C. Kaiser. Wie bekend is in de omgeving van de Binnenweg zal hier zeker ook het Westerbioscoop Theater van Karel Weisbard aan toevoegen. Maar de Nieuwe Binnenweg kent ook ‘ouwe getrouwe’ zoals Metz Woninginrichting die afgelopen jaar het 150-jarig bestaan vierde. De uitgave toont nog meer winkeliers die deze bekende winkelstraat trouw zijn gebleven. De visuele wandeling begint op de Westersingel en gaat via de Nieuwe Binnenweg naar Lage Erfbrug. Tijdens de wandeling komen er heel wat herinneringen bovendrijven. Zoals de herinnering aan het noodwinkelcentrum met belangrijke winkels als Peek & Cloppenburg, Dijckhoff en Meddens. In de jaren zeventig verrees, na afbraak van dit winkelcentrum, het woon- en winkelcomplex De Boogjes. Foto’s van o.a. Antonius Binnenweg (voorheen het Antonius Gesticht) en het oud katholiek Armen- en Weeshuis de Sint Jansplaats met daaronder de bekende boekhandel Voorhoeve & Dietrich vullen de herinneringen op bijzonder wijze aan. De uitstapjes die aan de hand van de foto’s in de omgeving worden gemaakt, leveren o.a. afbeeldingen op van de Gouvernestraat waar zich de Stereo Beschuitfabriek en Gebouw Odeon bevonden. De samenstellers die veel straten en straatjes tonen, eindigen uiteindelijk hun wandeling bij de Lage Erfbrug, waar tot 2001 twee beeldbepalende panden stonden. Op de hoek van de Aelbrechtskade en de Nieuwe Binnenweg stond het pand van A. Kreymborg & Co.. Rechts op de hoek met de Rochussenstraat stond het Geveke-pand met restaurant De Flat van Th. J. van Eck. Hier staan nu nieuwe panden.

‘Rotterdam Nieuwe Binnenweg in de 20e eeuw’ (ISBN 978-90-5534-274-7) bevat 240 foto’s. Formaat van het boek is A4 en de officiële verkoopprijs is € 29,95. Te koop bij iedere boekwinkel en via de webshop van http://www.deboektant.nl/

Fotoboek Hillegersberg in de 20ste eeuw

In het fotoboek Hillegersberg in de 20ste eeuw, met maar liefst 220 foto’s, neemt het echtpaar De Does haar lezers mee voor een visuele wandeling door de wijk Hillegersberg en het Kleiwegkwartier. Vanaf Station Noord wandelen we over de Straatweg de wijk Hillegersberg binnen. In 1769 werden er polders ten westen van de Rotte drooggelegd. Toen in de negentiende eeuw de grond, op de Bergse Voorplas en de Bergse Achterplas na, droogviel vestigden zich hier landbouwers, tuinders en veehouders. Aan de Straatweg verrezen villa’s, woonboerderijen, theeschenkerijen, speeltuinen en bedrijven, waaronder het bekende Plaats Lommerijk (voorheen de theeschenkerij van Vrouw Romein, welke van 1894 dateerde).
Voor vervoer kwam er in eerste instantie een paardentram, die vervolgens in de jaren twintig van de 20ste eeuw werd vervangen door de elektrische tram. Toen lijn 14, nu lijn 4 van de RET, Hillegersberg, Molenlaan, Marconieplein. Het nu zo bekende Plaswijckpark was toen nog onbekend in Hillegersberg. Dit park werd in 1923 aangelegd als een veelzijdig recreatiepark waar men kon sporten, wandelen, zwemmen en roeien. Voor de kinderen was er een aangelegde kinderspeelplaats. Het tennispark Plaswijck werd veelal druk bezocht. Naast tennissen bood het in de winter gelegenheid tot schaatsen. Op de plassen was het heerlijk toeven en was aantrekkelijk voor de pleziervaart zoals de liefhebbers van kanoën, zeilen en roeien. Naast de Rotte lagen de nog landelijke Bergse Linker Rottekade en de Bergse Rechter Rottekade, met daaraan gelegen de scheepswerf van de familie A. Wurth en de herberg ‘In den Baars’ uit 1840. Deze werd in de jaren vijftig van de twintigste eeuw gekocht door Toon Wurth en zijn echtgenote. Zij restaureerde het pand en gingen er wonen.
Aan de Straatweg staat ook nog steeds de kapitale villa van de familie Kadt, die in 1914 door C.N.A. Loos werd gekocht en als theeschenkerij en sociëteit werd ingericht. In 1921 betrok het gemeentebestuur het pand en in de jaren negentig vond de Deelgemeente Hillegersberg er onderdak. Hillegersberg had en heeft een behoorlijke winkelstand veelal gevestigd aan de Bergse Dorpsstraat en de Freericksplaats. Aan de hand van de vele foto’s brengen wij u de vele bekende winkels in herinnering. Aan de Bergse Plas bevond zich ook het botenhuis van de watersportvereniging Aegir. In de wijk bevond zich ook een aantal kerken, waaronder de Sint Liduinakerk, gebouwd in de jaren twintig van de twintigste eeuw, de uit de zestiende eeuw daterende Hillegondakerk, de Nederland Hervormde Alexanderkerk (ontworpen door de architect P. Mulder) en de Christus Koningkerk. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw verrezen er in Hillegersberg moderne nieuwbouwwijken, waaronder de componistenwijk. Dit is een wijk met voor die tijd moderne flats, scholen, ouderenvoorzieningen en winkels.
Van het landelijke Hillegersberg wandelen zij ook nog even naar het Kleiwegkwartier dat we via de Kleiweg ingaan. Het Kleiwegkwartier was tot 1941 onderdeel van de voormalige gemeente Hillegersberg. Hier zijn de straten Rozenlaan, Lathyrusplein, Azaleastraat, Hagendoornstraat etc. te vinden. Aan de Kleiweg bevond zich de centrale werkplaats van de RET, waar de trams werden gestald en gerepareerd. Ook bevonden zich hier winkels en stond er tot 1988 de Nassaukerk, die werd ontworpen door de architecten Adr. C. & W. Lengkeek. Aan de Kootsekade bevindt zich nog steeds een tramremise, die grenst aan de Willem van Hillegaersbergstraat.

Het boek is te koop tegen € 29,95 (ISBN 978-90-5534-278-5) bij de boekhandel en via de website http://www.deboektant.nl/

Fotoboek Rotterdam, Bloemhof in de 20e eeuw

Het immer actieve echtpaar De Does, waar het gaat om foto’s van oud-Rotterdam, nemen hun lezers, aan de hand van ongeveer 200 foto’s in het boek ‘Rotterdam Bloemhof in de 20ste eeuw’, ditmaal mee voor een visuele wandeling door de wijk Bloemhof. De wijk kwam tot stand in de periode 1915-1940 met de Oleanderbuurt, de Dordtselaan, de Kossel, Stoelemeijer en de Kiefhoek ontworpen door architect J.J.P. Oud. Er werden scholen gerealiseerd waaronder de Algemene Vakschool voor meisjes aan de Putsbocht, maar uiteraard ook kleuter- en lagere scholen. Tot halverwege de jaren zestig passeerde de stoomtram vanuit de Rosestraat de Putselaan, op weg naar een van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Nu rijdt hier tramlijn 2 van de RET vanaf de Groene Tuin naar de Kromme Zandweg in Charlois. De bewoners van Bloemhof deden hun dagelijkse boodschappen in de talrijke buurtwinkels.

De uitgave toont dat er door de jaren heen veel is veranderd in de wijk Bloemhof. Dit werd mede veroorzaakt door de stadsvernieuwing die de wijk in de jaren tachtig van de twintigste eeuw drastisch veranderde. In de Oleanderbuurt werden veel oude woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Zo maakte ook de Groenewegschool aan het Ericaplein plaats voor woningen. De Kossel werd grotendeels gerenoveerd; terwijl aan de Lange Hilleweg nieuwe woningen verrezen afgewisseld door nieuwe bruggen over de singel. Op de plaats van de Theresiakerk kwam een appartementencomplex en de Strevelsweg werd opgeknapt. In de jaren negentig kwam de woonwijk De Kiefhoek aan de beurt. Deze werd afgebroken en herbouwd naar een ontwerp van Wytze Patijn. Deze architect bouwde De Kiefhoek in dezelfde stijl als de architect J.J.P. Oud dat voorheen had gedaan. Op 11 juni 1994 kwam de kerk van de Hersteld Apostolische Gemeente in handen van het Leger des Heils. Veel buurtwinkels verdwenen doordat het vaak aan een opvolger ontbrak. De Dordtselaan werd gerenoveerd en de gevel werden gereinigd. De woningen werden o.a. betrokken door studenten. Aan de wijk werd in 2010 nog een leuke bekendheid gegeven toen voormalig burgemeester Ivo Opstelten de Tour de France naar Rotterdam haalde en over de Dordtselaan liet rijden. Het boek laat zien dat de wijk, die door het Tourgebeuren nu wereldwijde bekendheid geniet, over goed openbaar vervoer, een bibliotheek, zorg voor ouderen, winkels en de metro beschikt.

Het boek bevat rond de 200 foto’s. Naast onderwerpen als de aanleg van de wijk, de florerende buurtwinkels, scholen en verenigingsleven, geeft het boek niet alleen de veranderingen weer die de wijk heeft ondergaan, maar ook de zo nostalgische foto’s van weleer als de schillenkar van Klaas Rodenburg, de waswerkzaamheden op maandag met de langzaamwasser van Velo, die vaak buiten in de tuin plaatsvonden. Verder wordt aandacht besteed aan de wijk met talrijke luchtfoto’s, Sinterklaasfeesten, de optochten van de drum- en majorettenkorpsen, het ontmantelen van de bekende Hillebom, het bezoek van Koos Postema aan de wijk, protestoptochten en alles wat Bloemhof zo echt tot een levendige, gezellige wijk heeft gemaakt.

Het boek (A4 formaat) ‘Rotterdam Bloemhof in de 20e eeuw’ ( ISBN 978-905534-274-7) samengesteld door Tinus en Bep de Does is tegen 29,95 te koop op de fototentoonstelling, via de website http://www.deboektant.nl/ en in iedere boekhandel.

Afdeling Weg & Werken van de RTM

Een groep van de afdeling Weg & Werken van de RTM. Zij hielden zich bezig met de aanleg van de nieuwe tramlijn Oostvoorne Nieuwe Strand, later gewijzigd in Oostvoorne Strand. Met ingang van de zomerdienst van 1948 werd deze tramlijn in dienst genomen. Het badvervoer naar het strand bleek in 1948 al van een enorme omvang te zijn, waarbij veel extra trams door de RTM werden ingezet. De derde man links is Abraham Klijnsmit, ploegbaas van het baanvak Spijkenisse-Hellevoetsluis. Kijk ook eens op de website: www.deboektant.nl

Gesprekken over verlengen van de strandlijn RTM naar Oostvoorne

In 1947 begon de RTM met de gemeente Oostvoorne besprekingen om de strandlijn te Oostvoorne te verlengen met ongeveer 1200 meter, naar een meer zuidelijk gelegen strand. Nadat de benodigde vergunnningen waren verkregen, werd een tracé uitgezocht en uitgezet. Hier zien we de aankomst van een tram op het strand van Oostvoorne. (Foto 1948, dr. H.J. van Zuylen, voormalig directeur RTM). Tekst en foto uit de inhoud van het zojuist verschenen boek over 100 jaar RTM. Kijk voor meer informatie en nog andere boeken op: www.deboektant.nl

De Centrale Werkplaats van de RTM aan de Kromme Zandweg in RotterdamAan de Kromme Zandweg in Rotterdam stond de Centrale Werkplaats te Rotterdam. De grote hoeveelheid rollend materieel van de RTM vereist regelmatig en goed onderhoud. Het besloeg een oppervlakte van 1500 m3. Naast de benodigde sporen en opslagruimten stonden er drie hoofdgebouwen en twee loodsen. Deze foto laat de smederij zien. Hier worden stukken roodgloeiend ijzer door de vuursmid met een luchthamer in elke gewenste vorm geslagen. Voor de kleinere herstellingen werd gebruik gemaakt van de kleinere werkplaatsen op het Handelsterrein te Rotterdam, Brouwershaven en Middelharnis. Foto en tekst uit het zojuist verschenen boek over honderd jaar RTM, door Bas van der Heiden. Kijk voor informatie en nog veel meer topografische boeken: www.deboektant.nl

Posted by Picasa

zaterdag 28 januari 2012

Nieuw fotoboek RTM Stoomtram door Bas van der Heiden

Zojuist verscheen bij uitgeverij Deboektant Klaaswaal wederom een schitterende uitgave over de geschiedenis van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, kortweg de RTM genoemd. Aan de hand van maar liefst rond de 200, veelal nog nooit eerder gepubliceerde, foto’s neemt Bas van der Heiden zijn lezers mee op reis door de 100-jarige geschiedenis van de RTM, die duurde van 1878 tot 1978. Niet alleen de stoomtram komt aan bod ook de voorloper, de paardentram, de veerdiensten en het latere busvervoer op de eilanden heeft een plaats gekregen in deze uitgave op A4 formaat.

Op 15 augustus 1878 werd bij een openbare aanbesteding, door de gemeente Rotterdam voor de aanleg en exploitatie van tramwegen op de rechter Maasoever, de concessie verworven door een zekere W.D. van Mourik Dzn en K.B.J. de Bruijn, respectievelijk woonachtig te Drumpt en Tiel. Beide personen brachten deze concessie in nadat bij het passeren van de notariële akte de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij op 12 november 1878 werd opgericht. Op 1 juni 1879 werd de eerste paardentramlijn in Rotterdam geopend. Successievelijk werden nieuwe paardentramlijnen in exploitatie genomen, inclusief een stoomtramlijn naar Schiedam. Op 7 april 1904 wordt de exploitatie van deze lijnen overgedragen aan de nieuw opgerichte Rotterdamsche Elektrische Tramweg Maatschappij. Vanaf 1898 gaat de RTM haar activiteiten verleggen in stoomtram- en veerdiensten en in een later tijdbestek autobusdiensten, op en tussen de eilanden ten zuiden van Rotterdam. Qua bedrijfsvoering waren er 2 afdelingen met daarin ondergebracht 4 groepen. Afdeling I behelsde de groepen Hoeksche Waard en Zeeland; afdeling II de groepen Voorne & Putten en Flakkee. In 1942 werd de eerste tramlijn opgebroken: Middeldijk – Zwijndrecht. Na de Ramp in 1953 verdwenen de tramdiensten in de groep Zeeland. De tramdiensten in de groepen Hoeksche Waard en Flakkee verdwenen in 1956/1957. De eerste tramlijn in de groep Voorne & Putten, die door de autobus werd overgenomen, was die naar Oostvoorne op donderdag 23 september 1965. De laatste tram reed op maandag 14 februari 1966 tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis.Tussen de eilanden onderhield de RTM veerdiensten, die een schakel vormden tussen de tramdiensten. De veerdienst Numansdorp – Haven – Zijpe v.v. verdween in 1964; in januari 1966 gevolgd door de veerdienst naar Willemstad. Door de gevolgen van de bouw van de bruggen en dammen ingevolge van de Deltawerken, werd op zaterdag 14 augustus 1971 de veerdienst Hellevoetsluis – Middelharnis Haven v.v. stilgelegd. Vanaf 1923 ging de RTM met autobussen rijden, die plaatsen bedienden waar de tram niet reed. Deze busdiensten sloten aan op de komende en gaande trams. Nadat de tramdiensten in de verschillende groepen langzaam maar zeker verdwenen, werd de taak van de autobus bij de RTM steeds belangrijker. Naast de reguliere autobusdiensten werden sneldiensten ingelegd. Nieuwe busstations werden gebouwd, met nieuwe autobusdiensten. Vanaf medio 1966 ging de RTM zich bezig houden met toeristenbootdiensten, waarvoor een drie-tal moderne motorschepen werden gebouwd en één motorschip daartoe verbouwd. Busdiensten gaven aansluiting op deze bootdiensten, die veel belangstelling trokken.

De uitgave is te koop bij de boekwinkel en via de webwinkel http://www.deboektant.nl/ voor de prijs van € 29,95. Het boek (ISBN 978-90-5534-280-8) op A4 formaat bevat naast ongeveer 200 foto’s ook afbeeldingen van tramkaartjes, aandelen en dienstregelingen. Bijzonder zijn ook de opgenomen oprichtingsakte en Koninklijke Goedkeuring waarvan de originele documenten in het bezit zijn van de Klaaswaalse auteur Bas van der Heiden.