zondag 29 januari 2012

Boek Amstelveen veranderingen in de 20ste eeuw

Oude ansichtkaarten laten ons het gezicht van het verleden zien en spelen daarom in dit boek de hoofdrol. In dit boek probeert de samensteller Louise Prins, d.m.v. een drieluik van oude ansichtkaarten en recente fotografie, visueel de ontwikkeling van Amstelveen in de 20e eeuw te laten zien. Geen geschiedenisboek, maar een fotoboek, waarin de beelden, met begeleidende teksten, zelf het verhaal en ontwikkeling van Amstelveen gaan vertellen. Het boek laat zien dat het heden en de toekomst onlosmakelijk met het verleden verbonden zijn. Het is haar uitdaging om dit gegeven, d.m.v. het instrument fotografie, zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen.
Amstelveen (Nieuwer-Amstel) was begin vorige eeuw, nadat Amsterdam het noordelijk deel van Nieuwer-Amstel geannexeerd had, een eenvoudig landelijk dorpje met ruim 5000 inwoners. In de jaren twintig werden de wijken Patrimonium, Randwijck, Elsrijk, Keizer Karelpark gebouwd. Toen in 1955 burgemeester Rijders aantrad werd Amstelveen één van de snelst groeiende gemeente van Nederland. De woonwijken Kronenburg, Bankras, Kostverloren, Groenelaan, Waardhuizen, Middenhoven en Westwijk werden in de laatste vijftig jaar met een haast angstige sneltreinvaart de grond uit gestampt. Amstelveen groeide uit van dorp naar stad. Op 25 november 2008 verwelkomde burgemeester Van Zanen de 80.000 ste bewoner van Amstelveen.

De eerste uitbreiding in Bovenkerk kwam in 1922 met de bouw van het St. Urbanuspark. Na de Tweede Wereldoorlog werden er driehonderd woningen gebouwd ten zuiden van de Noorddammerlaan. Anno 2009 ondergaat Bovenkerk een van de grootste sloop- en bouwoperaties in haar geschiedenis. Op zeven juli 2005 heeft de wethouder van Volkshuisvesting, de heer P. Requin, het startsein gegeven voor de herstructurering van Bovenkerk. De komende jaren zullen hele woonwijken met de grond gelijkgemaakt worden en vervangen door nieuwbouw. De bouwactiviteiten zijn inmiddels in volle gang.
De Nes, eenzaam vastgeplakt aan de Amstel, heeft altijd geïsoleerd gelegen van Amstelveen. Sterk gericht op de eigen gemeenschap heeft het dorp vastgehouden aan haar eigen identiteit. De Nes is relatief weinig veranderd. Het boek met meer dan 200 foto's is tegen 29,95 te koop in de webshop van uitgeverij Deboektant Klaaswaal. Om uw bestelling te plaatsen klikt u op http://www.deboektant.nl/ dan komt u er direct.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten